ACETREF - Associació Catalana d'Empreses de Treballs Forestals Fusteria MANRESA Barcelona
ACETREF - Associació Catalana d'Empreses de Treballs Forestals Fusteria MANRESA Barcelona
Les raons de ser d'Acetref:

- Fomentar el creixement del sector forestal amb un increment de la inversió cap aquest sector i vetllar per tal que es doni un valor just i digne als treballs que es realitzen.

- Ser la veu del sector a Catalunya i representar-lo davants administracions i entitats.

- Aportar avantatges competitius als associats de l´entitat oferint serveis comuns, negociant acords conjunts i potenciant l'intercanvi de coneixements.

- Lluitar contra l'intrusisme de persones que incompleixen la legislació o de grans grups empresarials que no són especialistes forestals.

- Promoure la important tasca de la prevenció d'incendis - tan demandada socialment -, preservar i mantenir els boscos i el paisatge català i ternir-ne cura.

- Ajudar a millorar les empreses per fer-les més competitives tècnicament i proporacionar una bona formació especialitzada que permetir professionalitzar els treballadors del sector per entrar en una espiral de millora contínua i de treball ben fet, estable, segur, ètic i respectuós amb l´entorn.

- Fer una labor de divulgació per apropar la nostra professió a la gent